Το τμήμα υδροθεραπείας περιλαμβάνει ένα υδροηλεκτρικό λουτρό (Butterfly), ένα δινόλουτρο άνω κάτω άκρων με υδρομασάζ, γαλβανικά ρεύματα κ.τ.λ.