Η Ανέλιξη διαθέτει δύο υπερσύγχρονες πισίνες, κατάλληλα κατασκευασμένες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α.

Η πρώτη διαθέτει σύστημα αντιθέτου κολύμβησης και ειδικά συστήματα υδροθεραπείας.

Η δεύτερη διαθέτει σύστημα αντίθετης ροής νερού με ταυτόχρονη χρήση ρυθμιζόμενου ύψους βυθιζόμενης πλατφόρμας.