Η Ανέλιξη διαθέτει πισίνα, κατάλληλα κατασκευασμένη για χρήση από Α.Μ.Ε.Α.

Η πισίνα διαθέτει σύστημα αντιθέτου κολύμβησης και ειδικά συστήματα υδροθεραπείας.