Σκοπός της Ανέλιξης είναι η ολοκληρωμένη αποκατάσταση, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία και η επανένταξη σε όλα τα επίπεδα.

Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εξατομικευμένων θεραπειών παρέχουν: