Η Ανέλιξη διαθέτει λεωφορείο που είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για χρήση από Α.Μ.Ε.Α, ώστε να διευκολύνει τους ασθενείς που παρουσιάζουν αδυναμία πρόσβασης με δικά τους μέσα στις εγκαταστάσεις της.

Το λεωφορείο έχει την δυνατότητα μεταφοράς 8 καθήμενων ατόμων και 2 ατόμων επί αναπηρικού αμαξιδίου και παραλαμβάνει τους ασθενείς από το σπίτι τους.

Διαθέτει ειδικό μηχανισμό για την εύκολη άνοδο των αναπηρικών αμαξιδίων, air condition κτλ.