Η Ανέλιξη ιδρύθηκε το 2001 και είναι πρότυπο Κέντρο Αποκατάστασης - Αποθεραπείας (Κ.Α.Α) Ημερήσιας Νοσηλείας. Παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών φυσικής αποκατάστασης σε εξωτερικούς ασθενείς, χωρίς διανυκτέρευση.

Οι άρτια διαμορφωμένες εγκαταστάσεις της 1500 τ.μ. είναι εύκολα προσβάσιμες από τα περισσότερα μέρη της Αττικής και περιλαμβάνουν άνετο χώρο στάθμευσης, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη επιβίβαση και αποβίβαση των προσερχομένων.

Η φυσιογνωμία της Ανέλιξης καθορίζεται από την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών Αποκατάστασης στο σύνολο των αναγκών του ασθενή ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή σωματική, ψυχολογική, γνωσιακή ευόδωση και ο ασθενής να αποκτήσει το κατάλληλο δυναμικό για την κοινωνική και επαγγελματική του επανένταξη και την κατάκτηση μιας ποιότητας ζωής.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται υπό την συνεχή παρακολούθηση της Ομάδας Αποκατάστασης η οποία αποτελείται από τις παρακάτω ειδικότητες:

 

Η Ανέλιξη είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας.

Επίσης, είναι συμβεβλημένη με το ΥΠΕΘΑ (Στρατός ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό και Λιμενικό) για παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας καθώς και για παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους εν ενεργεία υπηρετούντες και τα προστετευόμενα μέλη των οικογενειών τους με μηδενική συμμετοχή.

 

Πιστοποιήσεις

Η Ανέλιξη έχει λάβει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 από την DQS που είναι ένας κορυφαίος οργανισμός στον τομέα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στην Ευρώπη.

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανέλιξη διαθέτει έχει λάβει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015
Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανέλιξη διαθέτει έχει λάβει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015