Σκοπός της εργοθεραπείας είναι η διδασκαλία τρόπων και μεθόδων στους ασθενείς για την αυτοεξυπηρέτησή τους στον οικείο και εργασιακό χώρο, συμβάλλοντας ενεργά στην ανεξαρτητοποίησή τους.

Δίνει στον ασθενή όλα εκείνα τα εφόδια και τις τεχνικές, ώστε να αποκτήσει  όσο δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα της φροντίδας του σώματός του, στο ντύσιμο και την διατροφή του, στις μεταφορές και τις μετακινήσεις του στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και στην κοινωνική και επαγγελματική του πρακτική. 

Για τον σκοπό αυτό ο εργοθεραπευτής χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές, αλλά και την χρήση της υψηλής τεχνολογίας όταν χρειάζεται να υποκατασταθεί κάποια λειτουργία που δεν μπορεί να εκτελέσει με τις ίδιες τις δυνάμεις του ο ασθενής με αναπηρία.

Ο εργοθεραπευτής προβαίνει σε εκμάθηση λειτουργικής χρήσης χεριών, εκμάθηση αυτοεξυπηρέτησης με την χρήση ή όχι τροποποιημένων αντικειμένων ή προσπελάσιμων χώρων διαβίωσης, εκτελεί λειτουργικά test, και συμμετέχει στην επανεκπαίδευση των γνωσιακών λειτουργιών σε ασθενείς με διαταραχές αυτών και κυρίως σε αυτούς με εγκεφαλική βλάβη.

Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει ο εργοθεραπευτής στις εργονομικές διευθετήσεις στο χώρο του σπιτιού και της εργασίας, καθώς και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την προσπελασιμότητα του ασθενούς με αναπηρία.

Συνεργάζεται στενά με τον Φυσίατρο και τον φυσικοθεραπευτή, ενώ πολλές φορές συνεργάζεται περιστασιακά με αρχιτέκτονα, βιοτεχνολόγο κ.α.

Συνοπτικά ο εργοθεραπευτής:

  • Βοηθά στην διατήρηση και ευόδωση της κινητικότητας των αρθρώσεων, της μυϊκής δύναμης, της αντοχής, του συντονισμού και της επιδεξιότητας, με στόχο την λειτουργική χρησιμοποίηση των άνω κυρίως άκρων
  • Αξιολογεί και εκπαιδεύει τον ασθενή στην αισθητική πρόσληψη και σε γνωσιακά ελλείματα
  • Κατασκευάζει ειδικούς στατικούς και δυναμικούς νάρθηκες
  • Εκπαιδεύει στην χρησιμοποίηση του αναπηρικού αμαξιδίου και στις μεταφορές
  • Αξιολογεί και εκπαιδεύει τον ασθενή στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ντύσιμο, τάισμα, υγιεινή, καλλωπισμός κ.α.)
  • Εκπαιδεύει τον ασθενή στην διαχείριση του σπιτιού του με εργονομικές διευθετήσεις και την βοήθεια υποστηρικτικών αντικειμένων για την διατήρηση ενέργειας και ελαχιστοποίηση της κόπωσης
  • Εκτελεί προεπαγγελματική εκτίμηση και συνεργάζεται με τον επαγγελματικό σύμβουλο
  • Προτείνει εργονομικές διευθετήσεις στο χώρο του σπιτιού, της εργασίας και του περιβάλλοντος χώρου