Σκοπός του τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης είναι η διάγνωση και η αντιμετώπιση διαταραχών των ανώτερων νοητικών λειτουργιών, αν αυτό απαιτείται.

Ο ψυχολόγος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας αποκατάστασης.

Έχει συχνή και σταθερή συνεργασία με τον Φυσίατρο, τον ψυχίατρο (όπου είναι απαραίτητο) και τον κοινωνικό λειτουργό με στόχο να στηρίξει τον ασθενή και την οικογένεια στα νέα δεδομένα της πάθησης.

Η εμπλοκή του με τον ασθενή ξεκινά από την εισαγωγή αυτού, έστω και εάν η άμεση επικοινωνία με τον ασθενή γίνει σε απώτερο χρόνο όταν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και αποτελέσει αίτημα του ίδιου του ασθενούς.

Σημαντική είναι και η παρέμβαση του ψυχολόγου κατά την έξοδο του ασθενούς, αλλά και κατά την διαμονή του στο σπίτι και την κοινωνική και επαγγελματική του επανένταξη, διότι σε κάθε στάδιο οι συνθήκες και οι προσδοκίες τόσο του ασθενούς όσο και των οικείων του αλλάζουν και απαιτούνται προσαρμογές.

Συνοπτικά ο ψυχολόγος:

  • Βοηθάει τον ασθενή να προετοιμαστεί ψυχολογικά για πλήρη συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκατάστασης
  • Βοηθάει τον ασθενή να περάσει τα στάδια προσαρμογής στην νέα πραγματικότητα
  • Κατά την ανακοίνωση από τον ιατρό στον ασθενή και στην οικογένεια ότι η βλάβη της πάθησης είναι μόνιμη ή σοβαρή, προετοιμάζει τον ασθενή στην επεξεργασία των μηχανισμών αμύνης, αποδοχής και προσαρμογής στη νέα κατάσταση
  • Είναι υπεύθυνος για την συμπλήρωση ψυχολογικών δοκιμασιών που αφορούν την προσωπικότητα, την διανοητική κατάσταση, την ψυχολογική κατάσταση, την εικόνα του σώματος κ.α
  • Στο τομέα της σεξουαλικής επανεκπαίδευσης παίζει σημαντικό ρόλο, διότι στηρίζει τον ασθενή να αναζητήσει εναλλακτικές μορφές σεξουαλικής έκφρασης όταν η φυσιολογική λειτουργία έχει διαταραχθεί
  • Σημαντικός είναι ο ρόλος του ψυχολόγου στην ψυχολογική υποστήριξη των μελών της Ομάδας Αποκατάστασης και στον χειρισμό των δυναμικών που αναπτύσσονται σε αυτήν
  • Βοηθάει όλα τα μέλη της ομάδας να βρουν τρόπους ώστε να αναπτύξουν το κίνητρο του ασθενούς για θεραπεία