Σκοπός της φυσικοθεραπείας είναι η αντιμετώπιση του πόνου και της κινητικής δυσλειτουργίας.

Βοηθάει τον ασθενή στην φυσική επανάκτηση κυρίως των βασικών κινητικών λειτουργιών και στην διατήρηση καλής γενικής κατάστασης από άποψη αναπνοής, καρδιακής λειτουργίας και αντοχής. 

Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας -κινησιοθεραπείας εκτελείται σε στενή συνεργασία με τον Φυσίατρο για την κατάλληλη τροποποίησή του κατά την μετάβαση του ασθενούς σε άλλο στάδιο.

Δημιουργείται μια στενή σχέση με τον ασθενή, καθώς ο φυσικοθεραπευτής ασχολείται συστηματικά μαζί του και γνωρίζει τις προσδοκίες του, τις επιφυλάξεις του, τις απογοητεύσεις του και το βαθμό κινήτρου που έχει για την θεραπεία του.

Η συνεργασία με τον εργοθεραπευτή πρέπει να είναι συχνή διότι καλύπτουν πολλά κοινά θεραπευτικά πεδία.

Συνοπτικά ο φυσικοθεραπευτής:

 • Φροντίζει για την διατήρηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης με ειδικές τεχνικές κινητοποίησης των αρθρώσεων και ασκήσεων
 • Διατηρεί κάθε μυϊκή ομάδα σε επιθυμητό μήκος με ασκήσεις διατάσεως και κινητοποίηση των μαλακών ιστών
 • Αξιολογεί την μυϊκή δύναμη και χρησιμοποιεί τεχνικές για την ανάπτυξή της μέσα από ειδική κινησιολογία
 • Ελέγχει τον μυϊκό τόνο με ειδικές τεχνικές τόσο για την υποτονία όσο και για την υπερτονία
 • Εκπαιδεύει την ισορροπία σε καθιστή και όρθια θέση, την μεταφορά του και την κινητικότητά του είτε πρόκειται για την χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου είτε για εκπαίδευση βάδισης
 • Κάνει προοδευτική εκμάθηση λειτουργικής βάδισης μέχρι του σημείου ανόδου-καθόδου κλίμακος, ξεπέρασμα εμπόδιου, εκμάθηση πτώσης και σηκώματος, μετακίνηση σε μακρινές αποστάσεις
 • Εκπαιδεύει τον ασθενή να βαδίζει με ειδικές ορθώσεις ή προσθέσεις καθώς και τον τρόπο τοποθέτησης αυτών
 • Χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές νευρομυικής επανεκπαίδευσης σε βλάβη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
 • Εκτελεί ασκήσεις ανάπτυξης της μυϊκής δύναμης, της αντοχής και του συντονισμού
 • Χρησιμοποιεί διάφορες ιδιότητες των φυσικών μέσων για προετοιμασία των ασκήσεων, την ανακούφιση από τον πόνο, την μυϊκή ενδυνάμωση κ.α.
 • Σε συνεργασία με τον εργοθεραπευτή φροντίζει για την εκμάθηση αυτονομίας του ασθενούς στις μεταφορές και την μετακίνησή του