Η Ανέλιξη είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας καθώς και για παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής.

Επίσης, είναι συμβεβλημένη με το ΥΠΕΘΑ (Στρατός ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό και Λιμενικό) για παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας καθώς και για παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους εν ενεργεία υπηρετούντες και τα προστετευόμενα μέλη των οικογενειών τους με μηδενική συμμετοχή.

Διαδικασία έναρξης προγράμματος αποκατάστασης

Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης στο Κέντρο μας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια ιατρική επίσκεψη, ώστε να εκτιμηθεί η κατάστασή τους από τον Φυσίατρό μας. Η επίσκεψη αυτή είναι δωρεάν και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι ασθενείς καλούνται να κλείσουν ένα ραντεβού προτού την πραγματοποιήσουν.

Μετά την ιατρική επίσκεψη, εφόσον εκτιμηθεί ότι η κατάσταση της υγείας των ασθενών τους επιτρέπει να ξεκινήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης στο Κέντρο μας, εκδίδεται από τον Φυσίατρο η συχνότητα και το είδος των συνεδριών αποκατάστασης.

Προκειμένου να ξεκινήσουν να εκτελούν το πρόγραμμά τους, οι ασθενείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΥ εγκεκριμένη από ελεγκτή