Η Ανέλιξη έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, στον οποίο υπάγονται τα παρακάτω ταμεία:

 • ΙΚΑ
 • ΟΑΕΕ
 • ΟΠΑΔ
 • ΟΓΑ
 • ΝΑΤ
 • ΤΑΠΟΤΕ
 • ΤΥΜΕΔΕ
 • ΤΙΔΚΥ
 • Ταμείο Τραπεζών

Διαδικασία έναρξης προγράμματος αποκατάστασης

Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης στο Κέντρο μας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια ιατρική επίσκεψη, ώστε να εκτιμηθεί η κατάστασή τους από τον Φυσίατρό μας. Η επίσκεψη αυτή είναι δωρεάν και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι ασθενείς καλούνται να κλείσουν ένα ραντεβού προτού την πραγματοποιήσουν.

Μετά την ιατρική επίσκεψη, εφόσον εκτιμηθεί ότι η κατάσταση της υγείας των ασθενών τους επιτρέπει να ξεκινήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης στο Κέντρο μας, εκδίδεται από τον Φυσίατρο η συχνότητα και το είδος των συνεδριών αποκατάστασης.

Προκειμένου να ξεκινήσουν να εκτελούν το πρόγραμμά τους, οι ασθενείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Ιατρική γνωμάτευση εγκεκριμένη από ελεγκτή
 • Παραπεμπτικό εγκεκριμένο από ελεγκτή
 • Βιβλιάριο υγείας