Η Ανέλιξη έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, στον οποίο υπάγονται τα παρακάτω ταμεία:

  • ΙΚΑ
  • ΟΑΕΕ
  • ΟΠΑΔ
  • ΟΓΑ
  • ΝΑΤ
  • ΤΑΠΟΤΕ
  • ΤΥΜΕΔΕ
  • ΤΙΔΚΥ
  • Ταμείο Τραπεζών

Διαδικασία έναρξης προγράμματος αποκατάστασης

Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης στο Κέντρο μας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια ιατρική επίσκεψη, ώστε να εκτιμηθεί η κατάστασή τους από τον Φυσίατρό μας. Η επίσκεψη αυτή είναι δωρεάν και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι ασθενείς καλούνται να κλείσουν ένα ραντεβού προτού την πραγματοποιήσουν.

Μετά την ιατρική επίσκεψη, εφόσον εκτιμηθεί ότι η κατάσταση της υγείας των ασθενών τους επιτρέπει να ξεκινήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης στο Κέντρο μας, εκδίδεται από τον Φυσίατρο η συχνότητα και το είδος των συνεδριών αποκατάστασης.

Προκειμένου να ξεκινήσουν να εκτελούν το πρόγραμμά τους, οι ασθενείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΥ εγκεκριμένη από ελεγκτή