Ο Φυσίατρος αξιολογεί τα προβλήματα, επικοινωνεί με τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς και συντονίζει την ομάδα αποκατάστασης. Το θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα είναι αποκλειστικά εξατομικευμένο ανάλογα με τον κάθε ασθενή.

Ως επικεφαλής της ομάδας αποκατάστασης, συζητά με τους θεραπευτές, ελέγχει το πρόγραμμα και το τροποποιεί την κατάλληλη στιγμή.

Εκτελεί όλες τις ιατρικές πράξεις όπως Η.Μ.Γκό Biofeedback, εγχύσεις τοξίνης για θεραπεία της σπαστικότητας, ενδοαρθρικές εγχύσεις όπου χρειάζεται, συνταγογράφηση ορθώσεων-προσθέσεων και άλλων βοηθημάτων υποστηρικτικής και προσαρμοσμένης τεχνολογίας και είναι ο κύριος υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η επικοινωνία με ιατρούς και θεραπευτές εκτός του κέντρου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον Φυσίατρο.

Συνοπτικά ελέγχονται τα εξής:

Σε επίπεδο ανεπάρκειας φυσικής κατάστασης

 • Κινητικότητα
 • Μυϊκή Δύναμη
 • Αισθητικότητα
 • Συντονισμός
 • Έλεγχος στάσεως και κινήσεως
 • Φυσική γενική κατάσταση
 • Λειτουργία: Αναπνευστικού, Κυκλοφορικού, Ουροδόχου κύστεως, Πεπτικού, Ψυχοσεξουαλική δυνατότητα
 • Εκτίμηση πόνου

Σε επίπεδο γνωσιακής ανεπάρκειας

 • Συνείδηση
 • Νοητικότητα
 • Σκέψη - αντίληψη
 • Ψυχική κατάσταση

Σε επίπεδο ανεπάρκειας επικοινωνίας

 • Λόγος
 • Γλώσσα
 • Όραση

Σε επίπεδο ανικανότητας και λειτουργικών περιορισμών

 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Κοινωνική - επαγγελματική συμμετοχή
 • Επικοινωνία