Σκοπός της λογοθεραπείας είναι η θεραπευτική παρέμβαση στην κατανόηση και έκφραση του λόγου.

Πραγματοποιείται αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών με νευρολογικές διαταραχές μετά από εγκεφαλική βλάβη που προκαλούν πρόβλημα στην επικοινωνία με τους άλλους. 

Η εγκεφαλική βλάβη που προκαλεί αφασία αφορά το αριστερό ημισφαίριο και εκφράζεται σαν Δεξιά Ημιπληγία.

Η διαταραχή στην επικοινωνία μπορεί να είναι λεκτική, δηλαδή ο ασθενής να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τον λόγο είτε γιατί δεν τον κατανοεί είτε γιατί δεν μπορεί να τον εκφράσει. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται αφασία και διακρίνεται σε πολλές μορφές ανάλογα με την έκφραση της διαταραχής, εάν δηλαδή αφορά την ομιλία, το διάβασμα ή το γράψιμο.

Πολλές φορές εκφέρεται ο λόγος, αλλά δυσνόητα. Αυτό ονομάζεται δυσαρθρία και ο ασθενής μπορεί να εκπαιδευτεί από τον λογοθεραπευτή παρουσιάζοντας πολύ καλά αποτελέσματα.

Εάν παρά τις θεραπείες ο ασθενής δεν μπορεί να εκφέρει λόγο, υπάρχουν εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας στις οποίες εκπαιδεύεται ο ασθενής από τον λογοθεραπευτή.

Ο λογοθεραπευτής εάν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος ασχολείται και με την αξιολόγηση και θεραπεία της κατάποσης, που διαταράσσεται σε νευρολογικές βλάβες.

Η επανεκπαίδευση των γνωσιακών λειτουργιών αποτελεί επίσης ένα μέρος του έργου του λογοθεραπευτή σε συνεργασία και με πολλούς άλλους θεραπευτές.

Συνοπτικά ο λογοθεραπευτής:

  • Αξιολογεί και θεραπεύει την λεκτική επικοινωνία (Αφασία-Δυσαρθρία)
  • Αξιολογεί και θεραπεύει προβλήματα κατάποσης
  • Υποκαθιστά την αδυναμία επικοινωνίας με άλλες τεχνικές υψηλής τεχνολογίας
  • Συμμετέχει στην επανεκπαίδευση γνωσιακών διαταραχών
  • Κάνει εκμάθηση όλων των ειδών επικοινωνίας με μεγαλύτερο βάρος στην λεκτική επικοινωνία και επανεκπαίδευση νοητικών λειτουργιών, συνειρμού, μνήμης, προσοχής και εκφραστικού "λόγου"