Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018


Τα συνολικά στοιχεία από το ευρωπαϊκό μητρώο εγκυμοσύνης για τις INFß επιβεβαίωσαν το ευνοϊκό προφίλ οφέλους/κινδύνου της θεραπείας με IFNß στην πολλαπλή σκλήρυνση.

Η έκβαση της εγκυμοσύνης των γυναικών με πολλαπλή σκλήρυνση δεν επηρεάζεται αρνητικά από τη θεραπεία με β-ιντερφερόνη (IFNβ) πριν από τη σύλληψη και/ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ανεξάρτητα από το τρίμηνο της λήψης θεραπείας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας (AAN) στο Λος Άντζελες.

Πρόκειται για στοιχεία από το μητρώο εγκυμοσύνης (Pregnancy Registry) μια ευρωπαϊκή προοπτική μελέτη παρατήρησης που διενεργήθηκε  το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου 2009 και Ιουνίου 2017. Μέχρι το 2015, μόνο οι γυναίκες που είχαν προηγουμένως διαγνωστεί με πολλαπλή σκλήρυνση και λάμβαναν θεραπεία με ένα από τα εγκεκριμένα σκευάσματα με IFNß πριν τη σύλληψη ή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συμμετείχαν στη μελέτη. Από το 2015, η μελέτη περιέλαβε επίσης γυναίκες που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με IFNß χωρίς επιβεβαιωμένη διάγνωση πολλαπλής σκλήρυνσης ή επιβεβαιωμένη εγκυμοσύνη από επαγγελματία υγείας, καθώς και περιπτώσεις που εντοπίστηκαν από προγράμματα υποστήριξης ασθενών (PSP).

Κατά το σύνολο της χρονικής διάρκειας της μελέτης, 2.447 έγκυοι εγγράφηκαν στη μελέτη. Η έκβαση της εγκυμοσύνης καταγράφηκε σε 948 περιπτώσεις. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με την έκβαση της εγκυμοσύνης περιλαμβάνουν την εξωμήτρια κύηση, τον εθελούσιο τερματισμό εγκυμοσύνης, τις αυθόρμητες αποβολές, το θάνατο εμβρύου, τη θνησιγένεια ή συγγενείς ανωμαλίες.

Περισσότερο από το 80% (n = 777/948) από τις εγκυμοσύνες είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση υγιούς βρέφους χωρίς συγγενείς ανωμαλίες. Το 18% των εγκυμοσύνων ήταν είτε εξωμήτριες κυήσεις, είτε είχαν ως αποτέλεσμα τον εθελούσιο τερματισμό εγκυμοσύνης, τις αυθόρμητες αποβολές, το θάνατο εμβρύου, τη θνησιγένεια ή συγγενείς ανωμαλίες. Η συχνότητα αυθόρμητων αποβολών και γεννήσεων με συγγενείς ανωμαλίες ήταν σύμφωνη με εκείνη που αναφέρεται  για τον γενικό πληθυσμό.

Συμπερασματικά, τα συνολικά στοιχεία από το ευρωπαϊκό μητρώο εγκυμοσύνης για τις INFß επιβεβαίωσαν το ευνοϊκό προφίλ οφέλους/κινδύνου της θεραπείας με IFNß στην πολλαπλή σκλήρυνση.

Πηγή: http://www.in.gr/2018/05/01/health/health-news/pollapli-sklirynsi-kyisi-den-epireazetai-arnitika-apo-tin-ifnv/