Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018


Η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να προωθηθεί πιο ενεργά από τους επαγγελματίες υγείας με γνώμονα τη βέλτιστη αντιμετώπιση της νόσου

Η φυσική δραστηριότητα είναι αναγκαία για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε ο Παναγιώτης Βιτάλης από το Πανεπιστήμιο Wolverhampton του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ), στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας, EULAR 2018, στο Άμστερνταμ.

Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθούν α) η αντίληψη των νοσούντων που έχουν χαρακτηρισθεί με ρευματικές νόσους αναφορικά με την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας και β) οι προτιμήσεις των νοσούντων αναφορικά με τις βασικές αρχές (είδος, ένταση, διάρκεια, συχνότητα) και τον τρόπο τέλεσης της φυσικής δραστηριότητας.

 
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 197 νοσούντες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας που ήταν ενήμεροι για τα ευεργετικά οφέλη της φυσικής δραστηριότητας, όπου σύμφωνα με την αντίληψή τους βελτιώνει τρεις βασικούς τομείς υγείας: τη λειτουργική ικανότητα (62,5%), τη ψυχική υγεία (53,5%) και τη γενικότερη υγεία (29,7%).

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των νοσούντων σχετικά με τις αρχές και τον τρόπο τέλεσης της φυσικής δραστηριότητας, προέκυψαν τα εξής:

 
38,1% προτιμάει το κολύμπι
41,7% προτιμάει μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα
49,3% προτιμάει η διάρκειά της να είναι περίπου μία ώρα
45,2% προτιμάει η συχνότητα να είναι 2-3 φορές την εβδομάδα
29,4% προτιμάει η φυσική δραστηριότητα να απαρτίζεται από πρωτόκολλα που θα συνδυάζουν εξατομικευμένες ασκήσεις, θα τελούνται υπό επιτήρηση αλλά και με ομαδικό χαρακτήρα.
Συμπερασματικά, δεδομένου ότι καθίσταται αποδεδειγμένη πλέον η ευεργετική αξία της φυσικής δραστηριότητας σε νοσούντες με ρευματικά νοσήματα και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα αναφορικά με την αντίληψη των νοσούντων από την εν λόγω μελέτη, η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να προωθηθεί πιο ενεργά από τους επαγγελματίες υγείας με γνώμονα τη βέλτιστη αντιμετώπιση της νόσου.

Στοχεύοντας στη δημιουργία επιτυχημένων προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας σε νοσούντες με ρευματικές νόσους, απαιτούνται περισσότερες ποιοτικές μελέτες με αντιπροσωπευτικά δείγματα και δημογραφικά στοιχεία ώστε σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους να καλυφθούν οι εκάστοτε ανάγκες τους και να υιοθετήσουν έναν πιο υγιή και ενεργό τρόπο ζωής.

Πηγή: http://www.in.gr/2018/06/25/health/body/askisi-anagkaia-stin-antimetopisi-ton-reymatikon-pathiseon/